parallax background

Neler yapıyorum


Bireysel Yaşam Uzmanı


Eğitimli ve donanımlı bir profesyonelin (uzman), kişinin (danışan) kişisel hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda birebir, yakın ve ortak çalışma yürütme sürecidir. Özel eğitime gereksinim duyan kişilerin, tanı ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış programlar dahilinde verilen eğitimde, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak dil ve konuşma, zihinsel, görsel ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Uzmanın sahip olması gereken iki önemli özellik, alçak gönüllülük ve güvendir. Bu iki özellik birbirine tamamen zıt gibi görünse de, aslında gerçek öyle değil. Alçak gönüllü olmadan sorular sormak ve başkalarının dünyasına girmek için merak duymak çok zordur. Alçak gönüllü olmazsak, danışanlarımızın dünyalarına girerken uzun süredir bize hizmet etmiş olan, iyi yapılandırılmış varsayımlarla hareket ediyor olabiliriz.


Kurumsal Eğitim Uzmanı


Bir kurumdaki üst düzey yöneticilere, ekip yöneticilerine veya birebir ekiplere yapılan eğitim türüdür. Bilindik eğitimlerden farklı olarak; çalışanlar için anlamlı olan motivasyon ve ilhamlar yoluyla hedeflerine ulaşmalarına destek olma amacındadır.

Yani birebir yapılan bu uzmanlık türü bireyin kendisine, bireyin mutluluğuna ve bireyin, kurumun nihai başarısına katkı için neler yapabileceği üzerine odaklanır.


Bireysel Eğitim Uzmanı


Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlar.

Bireyin kendi potansiyelini keşfetme, hedeflerini belirleme ve öz güven kazanmasına yardımcı olan eğitim koçunun genel sorumlulukları vardır.